Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 200W (3 đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 200W (3 đèn)
– Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới bao gồm:
+ Đèn Flash Hylow He200W (A26000230): 3cái 
+ Chân đèn Victory 240 (A26000037): 2 cái 
+ Chân boom victory 240 (A26000035+A26000037): 1 cái 
+ Softbox  50 x 70 cm (A26000073): 3 cái 
+ FM Trigger AT04 (A22000004):1 cái 
 + Bàn chụp sản phẩm 60 x 100cm (A26000134): 1 cái