Bộ Kits Dàn Treo Đèn Flash Hylow HE 3600 (5 Đèn)

35.600.000

Tính năng nổi bật
Bộ Kits Dàn Treo Đèn Flash Hylow HE 3600 (5 Đèn)
Bao gồm:
+ Đèn flash hylow HE800 (A26000251): 4 
+ Đèn flash hylow HE400 (A26000242): 1 
+ Softbox tổ ong 35 x 140 cm : 2 
+ Softbox bát giác tổ ong 95cm (A26000470): 1 
+ Beauty disk tổ ong 40cm : 1
+ Bandoor tổ ong, filter màu (A26000184): 1 
+ Thanh day 4m: 2 thanh 
+ Thanh day 3m: 3 thanh
+ Bánh xe đôi (A26000247) 6 cái 
+ Tay kéo đèn (A26000248) 5 cái
+ Bát sắt gài thanh dây (A26000114): 6 cái