Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2200W-3 (3 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2200W-3 (3 Đèn)
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2200W (3 đèn) bao gồm:
+ Đèn Flash Hylow He800 (A26000251): 2 cái
+ Đèn Flash Hylow He600 (A26000098): 1 cái
+ Chân đèn Victory 280 (A26000138): 2cái
+ Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái
+ FM Trigger AT04 (A22000004): 1 cái
+ Softbox bát giác 95cm (A26000212): 1 cái