Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-3 ( 4 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-3 (4 Đèn)
Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới bao gồm:
– Đèn Flash Hylow He600w  (A26000098) : 2 cái
– Đèn Flash Hylow He400w (A26000242) : 2 cái
– Chân đèn Victory 240 (A26000072) : 4 cái 
– Softbox 60-90 cm (A26000081) : 2 cái
– FM Trigger AT04 (A22000004) : 1 cái
– Barndoor tổ ong fillter màu (A26000184) : 1 cái 
– Dù phản trắng đen (A26000201) : 1 Bộ