Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 300W-3 (3 Đèn)

11.800.000

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 300W-3 (3 Đèn)
– Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới bao gồm:
+ Đèn Flash Hylow He300W (A26000241): 3 cái
+ Chân đèn Victory 240 (A26000072): 3 cái
+ Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái
+ FM Trigger AT04 (A22000004): 1 cái