Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-1 (2 đèn)

12.650.000

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-1 (2 đèn)
– Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới gồm:
+ Đèn Flash Hylow He1000W: 2 cái 
+ Chân đèn Victory 240 (A26000037): 2 cái 
+ Softbox 60-90 cm (A26000081): 1 cái 
+ Beauty dish 40 (A26000481) : 1 bộ 
+ FM Trigger AT04 (A22000004): 1 bộ