Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1600W-3 (3 đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1600W-3 (3 đèn)
Gồm:  
– Đèn Flash Hylow He600W: 2 cái 
– Đèn Flash Hylow He400W: 1 cái
– Chân đèn Victory 240: 3 cái 
– Softbox 60-90 cm: 2 cái  
– FM Trigger AT04: 1 cái  
– Beauty Disk 40cm : 1 Bộ