Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1000W-1 (2 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1000W-1 (2 Đèn)
Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới bao gồm:
– Đèn Flash Hylow He500W: 2 cái 
– Chân đèn Victory 240 (A26000037): 2 cái
– Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái 
– FM Trigger AT04 (A22000004): 1 cái