Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1500W-2 (3 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1500W-2 (3 Đèn)
– Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới bao gồm:
+ Đèn Flash Hylow He600W (A26000098): 2 cái 
+ Đèn Flash Hylow He300W (A26000241): 1 cái 
+ Chân đèn Victory 240 (A26000037): 3 cái 
+ Tay treo đèn tóc (A26000035): 1 cái 
+ Softbox 60-90 cm (A26000081): 3 cái 
+ FM Trigger AT04 (A22000004): 1 cái  
+ Bàn chụp sản phẩm 60 x 130 cm : 1