Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1100W-2 (3 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1100W-2 (3 Đèn)
– Chất liệu cao cấp
– Độ bền cao
– An toàn khi sử dụng
– Bộ Đèn Kit Studio Hylow He400W-2 (3 đèn) bao gồm:
+ Đèn Flash Hylow He400W (A26000242): 2 cái 
+ Đèn Flash Hylow He300W (A26000241): 1 cái 
+ Chân đèn Victory 240 (A26000072): 3 cái 
+ Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái
+ FM Trigger AT04 (A22000004): 1 cái 
+ Softbox bát giác 95 cm (A26000212): 1 cái