Móc Kết Nối 10mm 9.Solutions 9.XR1011

Tính năng nổi bật
Móc Kết Nối 10mm 9.Solutions 9.XR1011
– Cho phép sử dụng hai thanh 3/8 ‘
– Trọng lượng: 2,15 oz (61g)
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Sử dụng dễ dàng
– Tiện dụng trong bào quản, vệ sinh