Kẹp Savior Kèm Stud 9.Solutions 9.Xs1005A

Tính năng nổi bật
Kẹp Savior Kèm Stud 9.Solutions 9.Xs1005A
– Trọng lượng: 455 g 
– Kích thước kẹp: 0-60mm 
– Tải trọng tối đa: 30 Kg 
– Màu sắc: Màu đen
– Dễ dàng trong sử dụng