Giá Nối Gắn Cho Máy Ảnh 9.Solutions 9.XA1015 Cho Action Cam

Tính năng nổi bật
Giá Nối Gắn Cho Máy Ảnh 9.Solutions 9.XA1015 Cho Action Cam
– Được sử dụng để gắn các máy ảnh lớn hơn như máy ảnh DSLR vào Bộ thu nhanh.
– Việc gắn kết nối với máy ảnh hoặc các thiết bị khác có thể được thực hiện với 9.Solution Multi-tool cho GoPro hoặc khóa allen 3/16.
– Trọng lượng: 3,1 oz (88 g)
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Sự dụng dễ dàng