Bộ Đầu Nối Các Thanh 16mm 9.Solutions 9.VBROD10 (6cái)

Tính năng nổi bật
Bộ Đầu Nối Các Thanh 16mm 9.Solutions 9.VBROD10
– Trọng lượng: 32g 
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Sử dụng dễ dàng 
– Kết nối (s): 
(2x) 3/8” -16
(1x) 3/8” -16