Kẹp Python Kèm Ren Ốc 10mm 9.Solutions 9.VP5081E

Tính năng nổi bật
Kẹp Python Kèm Ren Ốc 10mm 9.Solutions 9.VP5081E

– Dung tải: 44,09 lb / 20 kg
– Trọng lượng: 0,9 lb / 430,0 g

– Hàm mở: 0,00 – 1,97 “/ 0,0 – 50,00 mm
– Tiện dụng, dễ dàng sử dụng
– Thương hiệu : 9.Solutions