Móc Kết Nối Kép 16mm 9.Solutions 9.VG5096D

Tính năng nổi bật
Móc Kết Nối Kép 16mm 9.Solutions 9.VG5096D
– Kết nối : 2 x 16 mm thụ thể thông qua  2 x 10 mm
– Cân nặng : 340 g
– Được sử dụng như một đầu Gobo / kẹp thông thường
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Dễ dàng sử dụng