Bộ Thao Tác Kết Nối Với Móc Kết Nối 10mm 9.Solutions 9.XL1012

Tính năng nổi bật
Bộ Thao Tác Kết Nối Với Móc Kết Nối 10mm 9.Solutions 9.XL1012
– Trọng lượng: 39g
– Giá đỡ có đường kính đến 3/8 “(10 mm)
– Giá đỡ bên dễ dàng cho phép bạn gắn bất kỳ vị trí nào dọc theo thanh mà không cần phải trượt từ đầu thanh
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Sử dụng dể dàng