Plate 9.Solutions 9.VB5112 (18, 20 và 22mm)

Tính năng nổi bật
Plate 9.Solutions 9.VB5112

– Trọng lượng: 45g
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Dễ dàng sử dụng
– Kết nối: 
+ 1/4 1/4 và 3/8 mũi khai thác trên 
+ Giày 18, 20 và 22mm dưới cùng