Kẹp Python Kèm Ống Gắn Kết 35mm 9.Solutions 9.VP5081G

Tính năng nổi bật
Kẹp Python Kèm Ống Gắn Kết 35mm 9.Solutions 9.VP5081G
– Trọng lượng: 410 g 
– Phạm vi kẹp: 0-50mm 
– Tải trọng tối đa: 20 kg
– Kẹp ống 35mm
– Sử dụng dễ dàng