Thiết bị livestream, chuyển đổi tín hiệu UC3200HS

4.200.000

Tính năng nổi bật

Kết nối

Giao diện máy chủ

Băng thông  USB3.0, * 300-350MB / s

Băng thông USB2.0, * 40MB / s

Giao diện đầu vào

1 giao diện HDMI / 1 giao diện SDI

Đầu vào video HDMI

1 tín hiệu HDMI 1080P / 60HZ HD hoặc tín hiệu SDI

Đầu vào âm thanh HDMI

1 tín hiệu âm thanh LPCM

  • Tiêu chuẩn

Định dạng đầu vào HDMI

Nó đáp ứng chuẩn HDMI 1.4a và hỗ trợ 1080p / 60Hz 8 bit, (RGB, YUV) hoặc HD-SDI / 3G-SDI

Định dạng đầu ra

Lên đến 48KHz, 85db, 24 bit

Tỷ lệ lấy mẫu video: HDMI: 165 MHz

Ghi âm thanh và video: Nó đáp ứng các tiêu chuẩn của UVC (lớp video USB) và UAC (lớp âm thanh USB)

Không gian màu đầu ra: YUY2, RGB24