Blackmagic Mini – SDI To HDMI 6G (CONVMBSH4K6G)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Mini – SDI To HDMI 6G
– Đầu vào 2 x 4K SDI
– 1 x HDMI Loại A và 1 x Đầu ra SDI
– Hỗ trợ Tín hiệu SD, HD, UHD 4K & DCI 4K
– Tự động phát hiện tín hiệu đầu vào