Blackmagic Micro Converter HDMI To SDI wPSU (CONVCMIC/HS/WPSU)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Micro Converter HDMI To SDI wPSU
– Đầu vào HDMI
– 2 x đầu ra SDI
– Hỗ trợ tín hiệu SD và HD
– Tự động phát hiện tín hiệu đầu vào
– Kiểm soát phần mềm
– Cập nhật Power & Firmware qua USB 2.0
– Cung cấp nguồn USB quốc tế