Blackmagic Power Supply – Converters 12V10W (PSUPPLY-INT12V10W)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Power Supply – Converters 12V10W
– Bộ chuyển đổi mini
– Đầu ghi H.264 Pro
– HupperDeck Shuttle 2
– Bộ chuyển đổi camera ATEM
– Giao diện GPI & Talley
– Điều khiển chính VideoHub