Thiết Bị Ghi Hình Livestream Avermedia GC311

Tính năng nổi bật

Thiết Bị Ghi Hình Livestream Avermedia GC311
– Giao diện: USB 2.0 (USB Micro)
– Đầu vào video: HDMI
– Đầu ra video: HDMI
– Đầu vào âm thanh: HDMI
– Đầu ra âm thanh: HDMI
– Độ phân giải tối đa thông qua: 1080p60
– Độ phân giải bản ghi tối đa: 1080p60
– Độ phân giải được hỗ trợ (Đầu vào video): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i
– Định dạng ghi: MPEG 4 (H.264 + AAC) / Hỗ trợ mã hóa phần cứng