Blackmagic Intensity Shuttle For Thunderbolt

Tính năng nổi bật
Blackmagic Intensity Shuttle For Thunderbolt
– Truyền dữ liệu không nén
– Up/Down Resolution Conversion
– Monitoring qua HDMI cho chỉnh màu
– Truyền dữ liệu hai chiều qua Thunderbolt
– Cổng HDMI, Analog Video và âm thanh
– Hỗ trợ video SD và HD ở chất lượng full 10-bit
– 2 Ch. 24 Bit RCA / 8 Ch. HDMI Audio
– Input nằm ở một bên, output nằm ở bên kia
– Bao gồm giải pháp phần mềm M.E.
– Cho phép ghi video game