Blackmagic Mini – UpDownCross HD (CONVMUDCSTD/HD)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Mini – UpDownCross HD
– Chuyển đổi lên / xuống / chéo 3G / HD / SD-SDI
– 1 x Đầu vào 3G / HD / SD-SDI
– 2 x đầu ra 3G / HD / SD-SDI & 1 x Loopout
– 1 x Đầu vào HDMI & 1 x Đầu ra HDMI
– Hỗ trợ Tín hiệu lên tới 1080p60