Tấm Gá Tủ Rack Teranex Mini (CONVNTRM/YA/RSH)

Tính năng nổi bật

Tấm Gá Tủ Rack Teranex Mini
– Trọng lượng gói: 1,7kg
– Kích thước hộp (LxWxH):
50.8 x 21.3 x 7.62 cm
– Giá đỡ lên đến 3 đơn vị nhỏ Teranex
– Dễ dàng lắp đặt hay di chuyển 
– Nhẹ, bền, an toàn