Ren Vít và Ốc nối 6mm 9.Solutions 9.XA10075 Cho Action Cam

Tính năng nổi bật
Ren vít và ốc nối 6mm 9.Solutions 9.XA10075 cho Action Cam
– Trọng lượng: 19 g
– Bộ thu nhanh gắn trên vít 1/4 ″ -20 cho phép bạn gắn bộ thu gắn nhanh 
lên bất kỳ thiết bị nào có sợi chỉ 1/4 1/4 -20
– Tháo lắp nhanh
– Thương hiệu : 9.Solutions
– Tiện dụng bảo quản, vệ sinh