Đầu Đổi Ống Kính Olympus OM Adapter MF1

Tính năng nổi bật

Đầu Đổi Ống Kính Olympus OM Adapter MF1

– Kích thước sản phẩm: 8.500 x 8.500 x 2.800 cm
– Trọng lượng sản phẩm đóng hộp: 99,8 g
– Cân nặng: 50 g
– Gắn ống kính: Olympus OM