Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Zuiko Digital 1.4x Teleconverter EC-14

Tính năng nổi bật

Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Zuiko Digital 1.4x Teleconverter EC-14

– Độ dài tiêu cự: 1.4x của ống kính gắn
– Xây dựng ống kính: 7 yếu tố trong 5 nhóm
– Bụi và chống nhỏ giọt: Có
– Hình ảnh tối đa: 1.4x của ống kính gắn
– Trọng lượng: 170g