Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Zuiko Digital 2x Teleconverter EC-20

Tính năng nổi bật
Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Zuiko Digital 2x Teleconverter EC-20
– Độ dài tiêu cự: 2x của ống kính gắn
– Xây dựng ống kính: 7 yếu tố trong 5 nhóm
– Bụi và chống nhỏ giọt: Yes
– Hình ảnh tối đa: 2x của ống kính gắn
– Kích thước: 2,67 inch và có đường kính dài 1,61 inch