Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Fisheye Converter FCON-T01

Tính năng nổi bật

Ống Kính Chuyển Đổi Olympus Fisheye Converter FCON-T01

– Camera được hỗ trợ: TG-6, TG-5, TG-4, TG-3, TG-2, TG-1
– Bộ chuyển đổi được hỗ trợ: CLA-T01
– Tỷ lệ phóng đại biến: 0,74x
– Sơ đồ xây dựng ống kính: 3 nhóm, 3 yếu tố
– Hệ thống lắp đặt: Vít (Ø40,5mm)
– Mở rộng tiêu cự đến: 19mm
– Cân nặng: Xấp xỉ 125g