Ống Kính Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens

Tính năng nổi bật

Ống Kính Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens

– Cấu trúc quang học: 13 nhóm / 14 yếu tố
– Kích thước cảm biến: Toàn khung 35mm
– Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,41m (16)
– Độ phóng đại vĩ mô tối đa: 1:7,81
– Chế độ tập trung: Hệ thống tập trung nội bộ
– Khẩu độ / Lưỡi Iris: 9 lưỡi dao
– Độ sâu của trường: T1.5 đến T22
– Kích thước bộ lọc: 112mm