Ống Kính Tokina ATX-M 85mm F1.8 FE

Tính năng nổi bật

Ống Kính Tokina ATX-M 85mm F1.8 FE

– Định dạng E-Mount Lens / Full-Frame
– Phạm vi khẩu độ: f / 1.8 đến f / 16
– Một yếu tố phân tán thấp SD
– Lớp phủ siêu phản xạ siêu thấp