Ống Kính Tokina 18mm T1.5 Vista Cinema Prime Lens

Tính năng nổi bật

Ống Kính Tokina 18mm T1.5 Vista Cinema Prime Lens

– Định dạng: Full-Frame 
– T1.5 T-stop cho quay phim ánh sáng yếu
– Lá khẩu: 9 lá Iris
– Phạm vi khẩu độ T1.5 – T22
– Ống kính cũng có kích thước bộ lọc vít 112mm