Blackmagic UltraStudio HD Mini

Tính năng nổi bật
Blackmagic UltraStudio HD Mini
– SD/HD/3G-SDI và Analog Input
– HDMI và Dual SDI Output
– Thunderbolt 3 Interface
– Hỗ trợ SD và HD
– Hỗ trợ 4:2:2 và 4:4:4 Color Sampling
– 8/10/12-Bit Color Depth
– RS-422 Deck Control
– Chuyển đổi từ HD xuống SD