Blackmagic Teranex Mini SDI To HDMI 8K HDR (CONVN8TRM/AA/SDIH)

Tính năng nổi bật
Blackmagic Teranex Mini SDI To HDMI 8K HDR
– Hỗ trợ DCI 8K, 8K, DCI 4K, UHD, 2K, HD
– Chấp nhận thăm dò hiệu chuẩn của bên thứ ba
– Phạm vi trên màn hình
– Đầu ra I / O và HDMI 12G-SDI