Bàn trộn Blackmagic ATEM Mini/ SWATEMMINI

Tính năng nổi bật
Blackmagic ATEM Mini
– Giắc cắm âm thanh nổi mini 2 x 3,5 mm.
– Đồng bộ hóa lại đầu vào video : Trên tất cả 4 đầu vào HDMI.
– Độ phân giải màn hình tối thiểu : 1366 x 768.
– Độ phân giải đầu vào HDMI từ máy tính: 
.1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz và 60Hz
.1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 và 60Hz
.1920 x1080i 50 và 59,94Hz 60Hz