Blackmagic Web Presenter

Tính năng nổi bật
Blackmagic Web Presenter
– Hỗ trợ tất cả các source SD, HD và Ultra HD
– 12G-SDI input và 12G-SDI loop output.
– HDMI 2.0 input với HDMI loop output độc lập.
– HDMI video input tái đồng bộ hóa cho live switching.
– XLR balanced mic/line level audio input.
– Kết nối Consumer HiFi với 2 kênh audio input
– Teranex quality down converter.