Ống Kính Olympus Zuiko Digital ED 150mm F2.0

Tính năng nổi bật
Ống Kính Olympus Zuiko Digital ED 150mm F2.0
– Độ dài tiêu cự 150 mm 
– Xây dựng ống kính 11 yếu tố trong 9 nhóm
– Góc ngắm 8.2 Bằng
– Gần nhất cách lấy nét 1.2 m
– Hình ảnh phóng đại tối đa 0,15 x