Ống Kính Laowa 7.5mm f/2 MFT

Tính năng nổi bật
Ống Kính Laowa 7.5mm f/2 MFT
– Tiêu cự 15mm (tương đương 35mm)
– Khẩu độ f/2-22
– Gồm 3 thấu kính ED và 2 thấu kính phi cầu
– Thiết kế rectilinear
– Tráng phủ Frog Eye
– Thiết kế lấy nét thủ công
– 7 lá khẩu tròn