Ống Kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro For Sony E

Tính năng nổi bật
Ống Kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro For Sony E

– Khẩu độ f/2.8-22
– Phạm vi phóng đại: 2.0x – 0.1x
– Phạm vi lấy nét: 2.4″ đến vô cực
– Thiết kế lấy nét và chỉnh khẩu thủ công
– 14 lá khẩu tròn
– Đi kèm filter UV 62mm