Ống Kính Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF) For Nikon

Tính năng nổi bật
Ống Kính Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus For Nikon
– Ngàm: Nikon F FX
– Số lá khẩu: 8 F-stop, 14 T-Stop
– 3 thấu kính LD và 1 thấu kính ERI
– Trọng lượng: 745gram.
– Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 90cm
– Độ phóng đại lớn nhất: 0.16x
– Đường kính thấu kính: 67mm