Gía Đỡ Đèn AS_BA-FZ60 Cho Forza 60

Tính năng nổi bật

Gía Đỡ Đèn AS_BA-FZ60 Cho Forza 60

– Hỗ trợ sử dụng các phụ kiện có ngàm Bowens khác nhau. 
– Tương thích với hơn 50 phụ kiện hỗ trợ ánh sáng có ngàm Bowens
– Giúp giảm áp lực lên giá đỡ giá của đèn
– Tránh tình trạng đèn và các phụ kiện bị hư hỏng.
– Thiết kế các góc chuyên nghiệp
– Cải thiện đáng kể chất lượng của ánh sáng.