Atomos Connect 4K

Tính năng nổi bật

Atomos Connect 4K
– Trọng lượng: 21,4g
– Kích thước: 28mm x 64mm x 13mm
– Đầu vào HDMI: lên đến 4Kp30
– Độ phân giải đầu ra USB: lên đến 1080p60
– Hỗ trợ màu sâu 8/10/12 bit
– Phù hợp với tiêu chuẩn Video USB và UVC
– Phù hợp với tiêu chuẩn USB Audio UAC (định dạng L-PCM)
– Dòng điện làm việc tối đa – 0,4A / 5V DC

– Tương thích PC và Mac 
– Biến máy ảnh của bạn thành một Webcam chuyên nghiệp