Cục Đẩy Crown XLS 1502

Tính năng nổi bật
Cục đẩy Crown XLS 1502
– Độ nhạy: 0.775Vrms hoặc 1.4Vrms
– Đáp tuyến tần số (ở 1W, 20Hz đến 20kHz): + 0dB, -1dB
– Tỉ lệ tín hiệu/nhiễu (Đánh giá là DBR vào sản lượng điện 8Ω đánh giá đầy đủ; A-Weighted): > 103dB
– Tổng độ méo hài (THD): <0,5%
– Méo điều biên IM (60Hz và 7kHz lúc 4: 1)từ đầu ra đánh giá đầy đủ để -30dB: <0,3%
– Thông số kiểm soát độ rung của màng loa bass – Damping Factor (8Ω, 10Hz ~ 400Hz): > 200
– Nhiễu xuyên âm – Crosstalk (dưới công suất 8Ω đánh giá):
+ Tại 1kHz:> 85dB
+ Tại 20kHz:> 55dB
– Kích thước:(cm) 48.3(R) x 8.9(C) x 19.6(S)
– Khối lượng tịnh: 3.9kg