Cục Đẩy Crown XLS 1002

Tính năng nổi bật
Cục đẩy Crown XLS 1002
– Số kênh: 2 kênh.
+ Mức công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 2 ohms : 550W
+ Mức công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 4 ohms : 350W
+ Mức công suất Dual (mắc song song) lớn nhất tại 8 ohms : 215W
+ Mức công suất Bridge (Mắc nối tiếp) tại 4ohms: 1100W
+ Mức công suất Bridge (Mắc nối tiếp) tại 8ohms: 700W
– Nhạy cảm: 0.775Vrms hoặc 1.4Vrms
– Đáp ứng tần số (ở 1W): 20Hz đến 20kHz + 0dB, -1dB
– Tổng số méo âm thanh (THD): <0,5%
– Nhiễu xuyên âm (dưới quyền lực 8Ω đánh giá)
+ Tại 1kHz:> 85dB
+ Tại 20kHz:> 55dB
– Kích thước: 483 x 89 x 196 mm
– Khối lượng tịnh: 3.9 kg
– Trọng lượng vận chuyển: 6.2 kg