Chân Đèn Light Stand L2900 A2

Tính năng nổi bật
Chân Đèn Light Stand L2900 A2
– Chiều cao tối đa:   340cm
– Chiều cao an toàn:  300cm
– Chiều cao gâp gọn:      110cm
– Đường ống chân:  Φ 39/Φ 33/Φ 28
– Số đoạn : 3
– Khớp nhựa