Chân Đèn Victory MD-280

490.000

Tính năng nổi bật
Chân Đèn Victory MD-280 Nhôm
– Chất liệu: Nhôm
– Chiều cao tối đa: 340cm
– Chiều cao an toàn: 300cm
– Chiều cao gấp gọn: 100cm
– Đường ống chân: Φ 33/Φ 28/Φ 23