Blackmagic MultiView 4 (HDL-MULTIP6G/04)

Tính năng nổi bật
Blackmagic MultiView 4 (HDL-MULTIP6G/04)
– Công suất: 16W
– Kích thước (W x H x D): 13,99 x 4,45 x 16,99 cm
– Cân nặng: 0,58 kg
– Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 ° C
– Nhiệt độ bảo quản: -20 đến 45 ° C
– Đầu vào video SDI: 4 x 10 bit SD / HD / 6G-SDI
– Đầu ra video SDI: Đầu ra vòng lặp 4 x 10 bit SD / HD / 6G-SDI
– Hỗ trợ định dạng: Hỗ trợ định dạng SD: 625/25 PAL, 525 / 29.97